Hướng dẫn mua Telegram Tool

*Điều kiện: (1) Tool sẽ được update khi có bug, hoặc thêm tính năng mới (2) Thời gian update tool sẽ phụ thuộc vào thời gian mình rảnh, kể từ khi nhận thông báo có bug đến tối đa 30 ngày sau sẽ có update! (3) Kể ...Read More

Hướng dẫn sử dụng Inviter Telegram v3

Hướng dẫn sử dụng Inviter Telegram v3 (Telegram Tool v3): 1. Hướng dẫn Allow Defender (Nếu bị báo lỗi virus không mở được tool) https://www.youtube.com/watch?v=4TITa6uqpS0&feature=youtu.be 2. Hướng dẫn Add Member: https://www.youtube.com/watch?v=7VthWHReSMk&list=PLJE-8g0R-_zZ5VlRSDHjDPvw0k_Xp-rsX&index=1 3. Hướng dẫn Export Member: Đây là phần lấy member từ group đối ...Read More